четвртак, 2. мај 2013.

Политички пузавци


Да би разумјели садашњост, морамо упознати и разумјети прошлост, јер она је са нама. Тровјековни политички системи у Европи: империјална хегемонија и равнотежа моћних коалиција, завршавају свој вијек 1989., распадом СССР и преласком са идеологије социјалне правде, на најокрутнији облик идеолошког фанатизама – либерални империјализам.